ALİAĞA BELEDİYESİ AYDINLATMA DİREĞİ SATIN ALACAK

ALİAĞA BELEDİYESİ AYDINLATMA DİREĞİ SATIN ALACAK

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü aydınlatma direği ve elektrik malzemesi mal alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.

38 kalem şehir merkezi cadde ve sokakları ile park bahçe aydınlatmasında kullanılacak olan aydınlatma direkleri için ihale 1 Şubat 2019 Cuma günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yüklenici firma işe başlama tarihinden itibaren 40 takvim günü içerisinde malların tümü Aliağa Belediyesi sınırları içerisinde gösterilecek herhangi bir noktaya (cadde- sokak -iş başı şantiye alanları veya depo alanı) teslim edecek. İstekliler gerekli detaylara EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek.

Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhale dokümanı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP web adresinden görülebileceği gibi 250 TL karşılığında Aliağa Belediyesi İhale İşleri Servisi’nden de satın alınabilecek. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

Facebook
Facebook
E-Posta Abone ol