ALİAĞA BELEDİYESİ AKARYAKIT ALACAK

ALİAĞA BELEDİYESİ AKARYAKIT ALACAK

Aliağa Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü, 2020 yılı akaryakıt alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.

800 bin litre motorin ve 20 bin litre kurşunsuz (95 Oktan) benzin alımını kapsayan ihale 19 Kasım 2019 Salı günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. Yüklenici firma ihtiyaca göre 1 Ocak – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında İşletmeler Müdürlüğüne peyder pey mal teslimatı yapacak. İstekliler ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu olacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

Facebook
Facebook
E-Posta Abone ol