AĞUSTOS AYININ KİTABI: ‘TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR’ 

AĞUSTOS AYININ KİTABI: ‘TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR’ 

Aliağa Belediyesi’nin “Oku, Okut” projesi kapsamında sürdürdüğü her ay bir kitap kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında Aliağa Kent Kitaplığı’nın 7’nci yayını ‘Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar’ ağustos ayının kitabı olarak okuyucu ile yeniden buluşuyor.

Tarih severlerin başucu, akademi dünyasının ise kaynak kitabı olan 215 sayfalık dev eser Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hilal Ortaç tarafından kaleme alındı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan kitapta Güzelhisar’ın dolayısıyla da Aliağa’nın 16.yüzyıldaki ekonomik ve sosyal yaşamı tapu tahrir defterleri ile ortaya konuldu.

Akademik bir dille bilimsel veriler ışığında hazırlanan esere dijital platformdan ulaşmak isteyen okuyucular kitabın tam metnini Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası e-belediye / yayınlarımız bölümünden e-kitap olarak okuyabilir ya da pdf olarak indirebilir. Okurlar ayrıca kitabı sesli olarak dinleyebilirler.

KİTABI HİLAL MASA’DAN ÜCRETSİZ EDİNİN

Tarih severler, 1 Ağustos’tan itibaren yeniden dağıtıma çıkacak olan kitabı Aliağa Belediyesi merkez hizmet binasında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan ücretsiz olarak talep edebilecek.

İÇİNDEKİLER
“TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR” adlı eserin içeri şu bölümlerden oluşuyor;

 1. Saruhan Sancağı Güzelhisar-ı Menemen Kazası
  2. Güzelhisar-ı Menemen Kazası’na ilişkin defterler
  BOA, TT 165
  BOA, TT 398
  TKGMA, TK 115
  BOA, MAD.d 152
  BOA, TT 102
  TKGMA. 125
 2. Bölüm
  1. XVI. Yüzyılda Güzelhisar-ı Menemen Kazası
  Güzelhisar Nahiyesi Köyleri
  Kestel Nahiyesi Köyleri
 3. Güzelhisar-ı Menemen Kazası 16. Yüzyıl Sosyal ve Ekonomik Durum
  Cami Mahallesi
  Bölicek Mahallesi
  Hisarlık Mahallesi
  Cemaat-ı Rumiyan
  Kırsal Kesim
  Tarımsal Üretim
  Tahıl ve Bakliyat Üretimi
  Pamuk
  Pirinç
  Susam
  Zeytin
  Vergiler
  Vakıflar
 4. Sonuç
  II. Bölüm – Defter Metinleri
  1. Tapu Tahrir Defteri 165 (TT 165) (1530-31) Osmanlıca Orijinal Sayfalar ile
  Nahiye-i Güzelhisar der Liva-i Saruhan Nefs-i Güzelhisar
  Mahalle-i Cami
  Mahalle-i Bölicek
  Cemaat-ı Zimmiyan-ı Nefs-i Güzelhisar
  Karye-i Çıtak deresi tâbi-i m
  Karye-i Ahmed Dede nam-ı diğer Pabuçcular tâbi-i m
  Cemaat-ı Yörükan-ı Güzelhisar
  Karye-i Piyadeler tâbi-i m
  Karye-i Kızıl Kilise nam-ı diğer Davud Dede tâbi-i m
  Cemaat-i Zaviyadaran-ı Davud Dede An evlad-ı 0
  Cemaat-ı Aydoğdular An Yörükan-ı Zaim-i Kestel
  Karye-i Samrı tabi-i Güzelhisar
  Cemaat-ı Urban-ı Baraklu tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Eğriler nam-ı diğer Eşekkıran
  Karye-i Eğri Gölcük tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Kadı nam-ı diğer Şuayib tabi-i Kestel
  Karye-i Boz tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Yurd Beyi nam-ı diğer Helvacı
  Karye-i Harbende tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Kazlık tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Gökçe tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Pazarlı tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Çomaklu tabi-i Kestel
  Karye-i Öküz Uğrusu tabi-i Kestel
  Karye-i Kabaağaç tabi-i Kestel
  Karye-i Doğanoğlu tabi-i Kestel nam-ı diğer Kilise
  Karye-i Yundalanı tabi-i Kestel
  Karye-i Girenüz tabi-i Kestel
  Karye-i Nıfs-ı Sataşar nam-ı diğer Kızılçam
  Karye-i Derziler tabi-i m
  Karye-i Ömerler, tabi-i m
  Karye-i Kuruca Kestel
  Karye-i Sofu Deresi
  Karye-i Çıtaklı
  Karye-i Ilıca maa mezra-i Kayrucak tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Demirci, tabi-i Güzelhisar
  Karye-i İne (Eyne) Gazi ve İncirbükü ve Mezra-i Danişmendli tabi-i mezbur
  Karye-i Oruçgazi tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Akbaş tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Güneri tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Karaca Avunduk maa Kartalhacı tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Orayda, tabi-i m
  Karye-i Kaya alanı, tabi-i m
  Karye-i Frenk nam-ı diğer Kalabak, tabi-i m
  Karye-i Devlid
  Karye-i Habiblü
  Karye-i Belek
  Karye-i Hızırlı
  Karye-i İğdecik tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Yayağaç
  Karye-i Altan nam-ı diğer Kavak tabi-i Kestel
  Karye-i Örlemiş
  Karye-i İnkayacık
  Karye-i Elifpınarı
  Karye-i Kulfallu
  Karye-i Donuzdeğirmeni tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Nısf-ı Sataşar
  Koru-yı Temaşalık tabi-i Güzelhisar
 5. Tapu Kayıt Defteri 115 (TK 115) (1575) Osmanlıca Orijinal Sayfalar ile
  Fihrist-i Kaza-ı Güzelhisar
  Kaza-ı Güzelhisar der Liva-ı Saruhan Nefs-i Güzelhisar
  Mahalle-i Cami
  Mahalle-i Bölücek
  Mahalle-i Hisarlık
  Karye-i Çıtak Deresi tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Ahmed Dede nam-ı diğer Pabuçcular tabi-i m
  Cemaat-ı Yörükan-ı Güzelhisar
  Karye-i Bayad (eler), tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Kadı nam-ı diğer Şuayib tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Doğanoğlu nam-ı diğer Kilise tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Elif Pınarı tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Kuruca Kestel tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Oruçgazi tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Akbaş tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Karlık tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Habibli nam-ı diğer Şehabeddin tabi-i Güzelhisar
  Karye-i İnegazi ve İncirbükü mezraa-ı Danişmendlü tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Gireniz tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Sofu Depesi tabi-i mezkur
  Karye-i Yundalanı tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Kızıl Kilise nam-ı diğer Subaşı ve Karye-i Davud Dede tabi-i m
  Cemaat-ı zaviyedaran-ı Davud Dede an evladeş
  Karye-i Güneri tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Karaca Avunduk nam-ı diğer Taşlı Burun maa Kartal tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Derzilü tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Nısf-ı Sataşar nam-ı diğer Çam tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Pazarlu tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Örlemiş tabi-i m
  Karye-i Kulfallu tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Eğrigöl tabi-i m
  Karye-i Deniz Değirmeni tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Bozköy tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Demirci Kavağı tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Nısf-ı Sataşar tabi-i Güzelhisar
  Karye-i İnkayacık tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Kabaağaç tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Yayağaç tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Eğriler nam-ı diğer Eşekkıran tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Gökçe tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Çomaklu tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Frenk nam-ı diğer Kalabak tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Hızırlu tabi-i Güzelhisar
  Karye-i İltan nam-ı diğer Kavak tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Kayaalanı tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Melik tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Orayda tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Öküz Uğrusu tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Harbende tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Yurdbeği nam-ı diğer Helvacı tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Çıtaklı tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Ilıca maa mezraa Kayrucak tabi-i Güzelhisar
  Koru-yı Temaşalık tabi-i Güzelhisar
  An Koru-yı Gökçe
  An Koru-yı Kafir Kışlası ve Tütenlü
  An Koru-yı Kara Bergos ve Karakaya
  An Koru-yı Pir Ağıl
  An Koru-yı Akça Ağıl ve Mürted Yatağı
  An Koru-yı Erkaç
  An Koru-yı Buzağılık
  An Koru-yı Nohud Havlısı
  Karye-i İğdecik nam-ı diğer Gökdepe tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Devlid tabi-i Güzelhisar
  Karye-i Samrı tabi-i Güzelhisar
Facebook
Facebook
E-Posta Abone ol