696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127'nci Maddesinin Geçici  23 ve Geçici 24. Maddesi Gereği Çalışan İşçilerin İşçi Kadrolarına Geçişine ilişkin Başvuru Sonuçları 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 01.01.2018 tarihli ve 30288 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu  Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici  23 ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usül ve Esasların Belirlendiği Tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan sınav sonuçlarına 
buradan ulaşabilirsiniz.696 SAYILI K.H.K. KAPSAMINDA İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN PERSONELE AİT SINAV DUYURUSU

24/12/2017 tarih 30280 sayılı  Resmi Gazetede yayınlanan  696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile bu  K.H.K hükümlerine dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 30’ncu maddesi gereğince yapılan değerlendirme sonucu başvurusunun kabulüne karar verilen personelin aynı usul ve esasların “Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı” başlıklı 39’ncu maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde aşağıda belirtilen tarih  itibarıyla başlanacaktır. İlan olunur. 20/03/2018

Özel Güvenlik Hizmet Alımı Personeli Sınavı

-21 Mart 2018 Çarşamba Günü Saat: 13:30 – 15:00 Belediye Meclis Salonunda

İşletme Müdürlüğü Hizmet Alımı Personeli Sınavı

-21 Mart 2018 Çarşamba Günü Saat: 15:00 – 16:30 Müdürlük Şantiyesinde

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Alımı Personeli Sınavı

-22 Mart 2018 Perşembe Günü Saat 09:00-11:00 Müdürlük Şantiyesinde

Temizlik İşleri Müdürlüğü  Hizmet Alımı Personeli Sınavı

-22 Mart 2018 Perşembe Günü Saat 11:00-12:30 Müdürlük Şantiyesinde

Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Alımı Personeli Sınavı 

-22 Mart 2018 Perşembe Günü Saat 14:00-16:00 Müdürlük Şantiyesinde

Sosyal Kültürel ve İdari İşler Hizmet Alımı Personeli Sınavı

-23 Mart 2018 Cuma Günü Saat 09:00-15:00 Açık Hava Tiyatrosunda

Konservatuar Hizmet Alımı Personeli Sınavı

-23 Mart 2018 Cuma Günü Saat 15:00-17:00 Açık Hava Tiyatrosunda,

Sınavlarının yapılması planlanmıştır.E-BÜLTEN
  • Footer face
  • Footer Twitter
  • Footer youtube