ALİAĞA BELEDİYESİ’NİN 2017 YILI KESİN HESABI ONAYLANDI

10.05.2018

ALİAĞA BELEDİYESİ’NİN 2017 YILI KESİN HESABI ONAYLANDI

 

Aliağa Belediyesi Meclisi Mayıs ayı ikinci birleşimi Belediye Meclis Salonu’nda Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında toplandı. Gerçekleşen toplantıda; Aliağa Belediyesi 2017 mali yılı kesin hesap kararı oy birliği onaylandı.

 

2017 MALİ YILI BÜTÇE GİDERİ

Aliağa Belediye Meclisi’nde 2017 mali yılı bütçe giderleri 123 milyon 566 bin 899 lira 92 kuruş olarak onaylandı. Buna göre; Personel giderleri 23 milyon 653 bin 59 lira 22 kuruş, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 3 milyon 894 bin 919 lira 13 kuruş, Mal ve Hizmet Alımları 84 milyon 591 bin 821 lira 43 kuruş, Faiz Giderleri 1 milyon 453 bin 725 lira 15 kuruş, Cari Transferler 1 milyon 368 bin 972 lira 57 kuruş, Sermaye Giderleri 8 milyon 604 bin 248 lira 55 kuruş, Sermaye Transferleri 153 lira 87 kuruş olarak gerçekleşti.

 

2017 MALİ YILI BÜTÇE TAHSİLATI

2017 Mali Yılı Bütçe Tahsilatı Gelirleri 90 milyon 857 bin 747 lira 62 kuruş olarak onaylandı. Buna göre; Vergi Gelirleri 50 milyon 951 bin 141 lira 41 kuruş, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5 milyon 895 bin 658 lira 17 kuruş, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 lira, Diğer Gelirler 29 milyon 675 lira 274 lira 09 kuruş, Sermaye Gelirleri 8 milyon 091 lira 665 lira 08 kuruş, Red ve İadeler 3 milyon 775 bin 991 lira 13 kuruş olarak gerçekleşti.

 

Kurumsal ve Fonksiyonel Sınıflandırma Düzeyinde Gider Kesin Hesabı Müdürlükler bazında şöyle oluşmuştu:

 

Özel Kalem Müdürlüğü Yasama Ve Yürütme Organları Hizmetleri                                                    5.670.371,94
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Genel Personel Hizmetleri                                                     719.913,23
Yazı İşleri Müdürlüğü Diğer Genel Hizmetler                                                                                     697.086,93
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Diğer Genel Hizmetler                                                                        807.462,63
Hukuk İşleri Müdürlüğü Diğer Genel Hizmetler                                                                                765.468,00
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Diğer Genel Hizmetler                                                                    1.600.266,10
Mali Hizmetler Müdürlüğü Finansal Ve Mali İşler Ve Hizmetleri                                                     3.009.922,18
Zabıta Müdürlüğü Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri                      2.382.241,07
Temizlik İşleri Müdürlüğü Atık Yönetimi Hizmetleri                                                                     13.502.649,68
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri                                              575.554,35
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü İskan İşleri Ve Hizmetleri                                                                 708.404,01
Plan Proje Müdürlüğü İskan İşleri Ve Hizmetleri                                                                            678.254,71
Fen İşleri Müdürlüğü Toplum Refahı Hizmetleri                                                                         38.138.358,64
İşletme Müdürlüğü Toplum Refahı Hizmetleri                                                                           11.062.082,49
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Toplum Refahı Hizmetleri                                                                    203.258,49
Sosyal, Kültürel Ve İdari İşler Müdürlüğü Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme Kültür Ve Din Hizmetleri      29.523.150,40
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Dinlenme Ve Spor Hizmetleri                                                      13.110.692,25
Basın , Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayın Ve Yayım Hizmetleri                                          411.762,82

 

Öte yandan Mayıs ayı ilk birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilen, 2018 yılı bütçesinde yer alan Tarife Cetvellerinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü2ne ilişkin tarifede mevcut “Rölöveli Aplikasyon” ücretine ait ibareye ekleme yapılması” maddesi komisyondan geldiği şekliyle oybirliğiyle mecliste kabul edildi.

 

 

 

E-BÜLTEN
  • Footer face
  • Footer Twitter
  • Footer youtube