ALİAĞA BELEDİYESİ KENT MOBİLYASI SATIN ALACAK

10.10.2018

ALİAĞA BELEDİYESİ KENT MOBİLYASI SATIN ALACAK

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere kent mobilyası alım ihalesine çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek. 

7 Kalem Kent Mobilyası alım işini kapsayan ihale, 1 Kasım 2018 Perşembe günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. İstekliler gerekli detaylara EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek. 

Yüklenici firma malları sözleşme imzalanmasına müteakip, 60 takvim günü içinde Park ve Bahçeler Müdürlüğünün deposuna teslim edecek. Mallar peyderpey ihtiyaç doğrultusunda alınacak.

Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhale dokümanı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP web adresinden görülebileceği gibi 150 TL karşılığında Aliağa Belediyesi İhale İşleri Servisi’nden de satın alınabilecek. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

E-BÜLTEN
  • Footer face
  • Footer Twitter
  • Footer youtube