ALİAĞA BELEDİYESİ AYDINLATMA DİREĞİ VE ARMATÜRÜ ALACAK

06.07.2018

ALİAĞA BELEDİYESİ AYDINLATMA DİREĞİ VE ARMATÜRÜ ALACAK

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, cadde ve sokakların aydınlatılması ve kavşaklarda yönlendirme yapılması amacı ile elektrik malzemesi mal alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.

Altı kalem aydınlatma direği ve aydınlatma armatürü mal alımı işini kapsayan ihale 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yüklenici firma işin teslimini işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde yapacak. Mallar Aliağa Belediyesi sınırları içerisinde gösterilecek her hangi bir noktaya (cadde-sokak-iş başı şantiye alanları veya depo alanı) teslim edecek. İstekliler gerekli detaylara EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek.

Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhale dokümanı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP web adresinden görülebileceği gibi 100 TL karşılığında Aliağa Belediyesi İhale İşleri Servisi’nden de satın alınabilecek. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

E-BÜLTEN
  • Footer face
  • Footer Twitter
  • Footer youtube